Begeleiding

Ik werk voor Lyme (Borrelia) Zelfhulpgroep Nederland, Erik Noteboom is hiervan de oprichter. Door het gebruik van zelf ontworpen systemen en programma’s, het aanpakken van omgevingsfactoren als voeding en straling en inzichten op verschillende vlakken, hebben wij onze successen behaald. Vanuit onze ervaringsdeskundigheid begeleiden wij mensen met Lyme bij hun zelfgenezing en bij het gebruik van zelfhulp- apparatuur.

Erik heeft ook jaren Lyme gehad en is uitvinder van diverse therapeutische machines, gericht op het natuurlijk herstel van het lichaam. Hij is ontwikkelaar van de BTN-2 de-blokkade en het LTN-4 systeem en onder andere deze apparaten zijn beschikbaar op de groep voor zelfhulp-behandelingen.

Mensen begrijpen elkaar
en ze vinden er (h)erkenning

Op de groep ontmoet je Lyme-genoten die in een vergelijkbare situatie zitten of hebben gezeten. De mensen begrijpen elkaar en je vindt er erkenning en herkenning. Men hoeft elkaar niks uit te leggen want eigenlijk heeft iedereen ‘hetzelfde verhaal’. Er worden ervaringen en informatie gedeeld en men ondersteunt en motiveert elkaar bij de zelf-genezing. Gezelligheid, een grapje en een traan: alles kan en mag. Wat is er mooier dan samen beter te worden?

Ervaringen met lyme delen

Tijdens een sessie zit je tegelijk met twee a drie anderen in dezelfde ruimte. De zelfhulp-apparatuur is per uur te huur op onze locaties in Amstelveen en Drachtstercompagnie en ik begeleid de groep in Amstelveen.

Begeleiding en sessies – ervaringen met lyme delen