Disclaimer

Take Care Coaching onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses en adviseert iedereen om bij specifieke individuele vragen deskundige hulp in te schakelen. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op ervaring en kennis uit de natuurgeneeskunde en moeten als aanvulling op de reguliere medische adviezen, behandelingen en inrichtingen worden gezien, niet als vervanging hiervan.
Take Care Coaching zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen. Take Care Coaching zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden medicatie of behandeling te veranderen of te stoppen.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Take Care Coaching verleent toegang tot www.takecarecoaching.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Take Care Coaching kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor de volledigheid van de inhoud, tekst- en typefouten en andere onjuistheden, die op de website van Take Care Coaching kunnen voorkomen, nog voor problemen als gevolg van het gebruik of verspreiden hiervan. Take Care Coaching is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie. Voor op www.takecarecoaching.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Take Care Coaching nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Take Care Coaching spant zich in om de inhoud van www.takecarecoaching.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Take Care Coaching. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen liggen bij Take Care Coaching. Niets van deze website mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere websites.

Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een aangeduide offerte van Take Care Coaching. De informatie op www.takecarecoaching.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatie en deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Deel dit: